Gazzâlî'nin bilim anlayışı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Halime Öksüz

Supervisor: ALİ DURUSOY

Abstract:

Bu çalışmamız, Gazzalî’de bilimsel bilgi, Gazzâlî’nin bilim anlayışı, Gazzâlî’de bilimlerin değeri ve Gazzâlî’nin bilimler tasnifi üzerine ayrıntılı bir inceleme sunar; Gazzâlî’de bilimsel bilginin nasıl elde edildiğini ve bilimsel bilginin doğrulayıcı vasfı olan yakîni açıklar; Gazzali’nin bilim anlayışının yansıması olarak konuyu (mevzu), ilkeleri (mebâdi) ve meseleleri (mesâil) tasvir eder; Gazzâlî’nin bir yönteme ihtiyaç duyma sebeplerini açıklar ve onun burhân ve cedel yöntemine bakış açısını gösterir. Ayrıca Gazzâlî’nin faydası açısından bilimlere bakış açısını verir. Bu çalışmada son olarak Gazzâlî’nin bilim anlayışının tatbiki olarak bilimler tasnifi araştırılmıştır. -------------------- The present study offers detailed research of Al-Ghazâlî’s concept of science, scientific knowledge of Al-Ghazâlî and value of science of Al-Ghazâlî and Al-Ghazâlî’s classificaton of sciences. The study describes how to obtain scientific knowledge then yakîn as confirmatory of scientific knowledge of Al-Ghazâlî. The study, describes subject (mevzu), principles (mebâdî) and problems (mesâil) as a reflection of Al-Ghazâlî’s concept of science. The study explains reasons of Al-Ghazâlî’s needs for a method and his perspective on burhân and cedel method. The study gives the perspective of Al-Ghazâlî to the sciences in terms of their benefits. The study offers a classification of sciences as application of Al-Ghazâlî's concept of science.