Palestinian Policy of the Muslim Brotherhood in Egypt


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Middle Eastern and Islamic Countries, Department of Political History and International Relations of Middle East, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: OKTAY YILMAZ

Consultant: İdris Sarısoy

Abstract:

ÖZET MISIR’DA MÜSLÜMAN KARDEŞLER CEMİYETİ İKTİDARININ FİLİSTİN POLİTİKASI Müslüman Kardeşler Cemiyeti, İslam Dünyası’nda dini-siyasi olarak kurulan uluslararası ilk kapsamlı örgüttür. Cemiyetin kurucu mürşidi Hasan el-Benna İslam’ı; akli, ahlaki, bedeni, ruhi, cihadi, içtimai ve siyasi bir bütünlük olarak tanımlayarak Müslüman Kardeşler’in çağdaş ve yenilikçi vizyonunu ortaya koymuş ve Müslüman halklar üzerinde etkili olarak modern İslami Hareket’in banisi olmuştur. El-Benna, Filistin Meselesi’ne özel bir ilgi göstermiş meseleyi itikadi ve milli bir sorun olarak tesmiye ederek, Filistin Meselesi’ne her türden desteği sağlamıştır. Bu desteğin bedelini de hayatıyla ödemiştir. 2010 yılı sonlarında Tunus’ta başlayan Arap Baharı’nın Mısır’a sıçramasının akabinde Cemiyet, Muhammed Mursi’nin liderliğinde, ülke gelinde yapılan demokratik seçimler sonucunda iktidara gelmiş ve Mursi bir yıl kadar Cumhurbaşkanlığı makamında kalmıştır. Bu bir yılın sonunda Müslüman Kardeşler Cemiyeti askeri darbeyle iktidardan uzaklaştırılmıştır. Cemiyet, iktidarda kaldığı bu zaman kesitinde, Filistin Meselesi’ni önemsemeye devam etmiş ve el-Benna’nın vazettiği ilkeler çerçevesinde, Filistinliler ile olabilecek en yüksek seviyede (Cumhurbaşkanlığı seviyesinde) ilişki kurmuştur. Mursi’nin Camp David Anlaşması’nı tanıması ve İsrail ile diplomatik diyaloga devam etmesi, Mursi yönetiminin ideal ile reel-politik arasında bir denge kurma arayışının sonucudur. Bölgede yaşanan gerçekler ve küresel güçlerin baskısı nedeniyle bu konuda istenilen sonuçları alamayan Mursi yönetimi, Filistin’de daha çok İslami Direniş Hareketi (HAMAS) ile ilişki kurarak İsrail’in baskı ve şiddetlerine karşı koymaya çalışmıştır. -------------------- The Muslim Brotherhood is the first internationally-founded, politically-religious organization in the Islamic world. The founding guide (Murshid) of the society, Hasan al-Banna; he defends the contemporary and innovative vision of the Muslim Brotherhood by defining Islam as mental, moral, physical, spiritual, jihadi, inner and political integrity and he became the base of the modern Islamic movements by influencing Muslim peoples. Al-Banna showed a special interest in the Palestinian İssue and found the matter as an issue of I’tiqad, providing all kinds of supports to the Palestinian İssue and he paying the price of his support with his life. Following the spread of the Arab Spring to Egypt, the organization led by Mohammed Morsi came to power as a result of the democratic elections in the country. Morsi continued to serve as President for a year. At the end of this year, the Muslim Brotherhood was abolished by a military coup. In this time period, the organization continued to care for the Palestinian İssue and, in the framework of the principles of al-Banna, established a relationship with the Palestinians at the highest possible level (at the presidency level). Morsi's recognition of the Camp David Accords and its diplomatic dialogue with Israel led the Morsi government to strike a balance between ideal and real-political and prevented the development of a complete policy in favor of the Palestinian people in the Palestinian İssue. The Morsi government, which could not get the desired results due to the realities in the region and the pressure of the global powers, tried to resist the oppression and violence of Israel by establishing a relationship with HAMAS in Palestine.