Suyûtî'nin uydurma hadisler konusunda İbnü'l-Cevzî'ye yönelttiği eleştiriler


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

Approval Date: 2018

Student: MUSTAFA AVNİ GÖKDUMAN

Supervisor: MUSTAFA MACİT KARAGÖZOĞLU