Oyunlaştırma yoluyla toplumsal bilincin geliştirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Mustafa Hakan Çakan

Consultant: HALDUN NARMANLIOĞLU

Abstract:

Günümüzde iletişim ve bilgi teknolojilerinin baş döndürücü bir hızla ilerlermesi, geçmişte video oyunları olarak adlandırılan dijital oyunların da gelişmesine ve farklılaşmasına neden olmuştur. Özellikle bu oyunlar ile birlikte büyümekte olan ve G-nesli olarak adlandırılan yeni neslin toplumsal olaylara karşı hassasiyetlerinin giderek azalmakta olduğu görülmüştür. Genel olarak, bireylerin toplumda cari olan problemlere çözüm getirilmesi konusunda salt seçtikleri temsilciler vasıtası ile değil, doğrudan ve bizzat katılım gerçekleştirme eğiliminde olmaları beklenir. Buna karşılık, iletişim ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile oluşan yeni sosyal ortamların bireyleri sosyal katılım konusunda miskinliğe itmekte olduğu da yadsınamaz bir gerçektir. Bu çerçevede, oyunlaştırma uygulamalarının günümüz sosyal problemlerine katılımın arttırılmasında oldukça olumlu katkılar sunacağı değerlendirilmektedir. Son yıllarda, söz konusu neslin ve toplumun diğer tüm fertlerinin toplumsal olaylara karşı farkındalıklarının arttırılması, sivil katılımlarının sağlanması ve toplumsal bilinçlerinin geliştirilmesi maksadı ile oyunlaştırma uygulamalarının eğitimden sağlığa, pazarlamadan spora vs. varıncaya kadar birçok alanda oldukça verimli şekilde uygulanmış olduğu ve görülmüştür. Bu çalışmada, öncelikle toplumsal bilinç kavramı incelenmiş olup daha sonra oyunlaştırma uygulamalarına ait tasarım unsurları incelenmiştir. Ayrıca, oyunlaştırmanın bireylerin davranışına olan etkileri ile oyunlaştırma tasarımı unsurlarının toplumsal bilincin arttırılmasına yönelik olarak değerlendirilmesi ele alınmıştır. Oyunlaştırmanın avantajlı yönleri ile oyunlaştırma uygulamalarının tasarlanması ve geliştirilmesi konusunda karşılaşılan zorluklar ele alınmış ve toplumsal bilincin arttırılmasına yönelik olarak son yıllarda gerçekleştirilen birçok başarılı çalışma incelenmiştir. -------------------- Today, the tremendous advancements of data and communication technologies give rise to the advancements and proliferation of digital games, which were once called as video games. Specifically, the new generation, which is dubbed as Generation-G, grows up with playing such games intensively that, it is stated to be the most eminent reason for their reluctance to the social problems. Generally, the individuals of the society are expected to be directly involved in such problems, instead of passing them to the selected representatives or proxies. Nevertheless, it is accepted that the novel social means, which are the consequences of the aforementioned improvements in technology, drives the individuals to a kind of digital slackness. In this sense, gamification applications may be exploited to guide the individuals to actively involve in today’s social problems. Nowadays, it can be seen that the gamification applications are becoming prevalent to be utilized in areas ranging from education, health, marketing, sports etc., in order to fortify the consciousness for the social problems and civic engagement. In this study, firstly, the individual consciousness and social consciousness concepts, the gamification concept and gamification design guidelines are explained. In addition, the behavioral influences of the gamification applications are analyzed and gamification design elements are explained through enhancement of social consciousness issues. Lastly, the advantages and challenges of gamification deployment and design issues are handled and various real world gamification applications which are designed for social consciousness enhancement are illustrated.