Kosova’nın turizm coğrafyası


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Selçuk Tutar

Supervisor: HÜLYA KAYALI

Abstract:

Bu çalışma ile Kosova’nın coğrafi özelliklerinin turizme olan etkilerinin ortaya koyulması, sahip olduğu turizm potansiyelinin belirlenmesi, ülkede gerçekleşen turizm faaliyetlerinin sınıflandırılması ve dağılışının belirlenmesi, ülke turizminde var olan sorunların değerlendirilmesi ve öneriler sunulması amaçlanmıştır. Araştırmaya literatür taraması ile başlanılmış hem coğrafi çalışmalar hem de farklı alanlarda yapılmış çalışmalar incelenmeye çalışılmıştır. Kosova Ticaret ve Endüstri Bakanlığı Turizm Departmanı yetkilileri, Priştine Üniversitesi görevlileri, turizmciler, turistik tesis yetkili ve çalışanları ile görüşülmüştür. Gezi gözlem, saha çalışması yöntemi kullanılmıştır. Saha çalışması sırasında birincil elden bilgi toplanmış, fotoğraflar çekilmiş ve en uygun olanlar tezde kullanılmıştır. Yeryüzü şekilleri, jeolojik yapısı, iklimi, hidrografik yapısı gibi doğal coğrafya özellikleri Kosova’da farklı turizm türleri için uygun bir ortam oluşturur. Özellikle Şar Dağları ve Arnavutluk Alpleri doğal yapısı ile turizm için yüksek potansiyele sahip yerlerdir. Eski medeniyetler Kosova’da önemli tarihi yapılar ve eserler bırakmışlardır. Antik şehirler, müzeler, kaleler, camiler, manastırlar, köprüler, hamamlar, festivaller kültür turizmi için sahip olduğu kaynaklardandır. Kosova’da tarih boyunca farklı dinler, ırklar, diller, kültürler yaşamışlardır. Çok kültürlülük Kosova turizmi için bir zenginliktir. Zengin bir mutfağı vardır. Kosova toplumu misafirperverdir ve turistlere karşı saygılıdır. Turizm, Kosova için gelir getirici ve önemli bir ekonomik alan olma yolunda ilerlemektedir. Kosova’da genç nüfus oranı yüksektir. Turizm için gerekli insan kaynağına sahiptir. İstatistik kurumu verilerine göre Kosova’yı 2015 yılında 79238 kişi, 2016 yılında 83710 kişi, 2017 yılında 86032 kişi ziyaret etmiştir. Kosova’ya gelen turist sayısı her geçen yıl artmaktadır. Gelecekte turizm gelirlerinde artış beklenmektedir. -------------------- In this study, it is aimed to reveal the effects of the geographical characteristics of Kosovo on tourism, to determine the tourism potential, to determine the classification and distribution of tourism activities in the country, to evaluate the existing problems in the tourism of the country and to make suggestions. The study was started with literature review and both geographical studies and studies conducted in different fields were examined. Officials of the Ministry of Trade and Industry Tourism Department, Pristina University officials, tourism officials, touristic facility officials and employees were interviewed. Trip observation and field study method was used. During the field study, primary information was collected, photographs were taken and the most suitable ones were used in the thesis. Natural geography features such as landforms, geological structure, climate, hydrographic structure provide a suitable environment for different types of tourism in Kosovo. Especially the Shar Mountains and the Alpine Alps have high potentials for tourism with their natural structure. Ancient civilizations left important historical buildings and works in Kosovo.Ancient cities, museums, castles, mosques, monasteries, bridges, baths, festivals are among the sources for cultural tourism. Throughout history, different religions, races, languages, cultures have lived in Kosovo. Multiculturalism is a wealth for Kosovo tourism. It has a rich kitchen. The Kosovo community is hospitable and respectful to tourists. Tourism is on its way to becoming an income-generating and important economic area for Kosovo. The proportion of young people in Kosovo is high. It has the necessary human resources for tourism. According to the statistical institution data, in 2015, 79238 people visited Kosovo, 83710 people in 2016, and 86032 people in 2017. The number of tourists visiting Kosovo is increasing every year. Tourism revenues are expected to increase in the future.