İnce Cidarlı Kafes Yapıların Enerji Sönümleme Performansının Artırılmasının Eklemeli İmalatta Tasarım ve Uygulaması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences, Department Of Mechanical Engineering (Eng), Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Gazi Başar KOCABAŞ

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Senai Yalçınkaya

Abstract:

Pasif koruma elemanlarında malzeme olarak birçok metal ve metal alaşımı kullanılmaktadır. Hafiflik, dayanım, korozyon direnci ve bulunabilirlik açısından son derece önemli bir malzeme olan alüminyum ve alaşımları pasif koruma elemanlarında son zamanlarda kritik bir öneme sahip olmuştur.

Yapacağımız bu tez çalışmasında; tasarlanan yeni kafes sisteminin birim hücreleri sistematik olarak çoğaltılıp AlSi10Mg malzemesinden Seçici Lazer Ergitme (SLM) eklemeli imalat yöntemi ile üretilip; kafes eleman sayısı, yapı kütlesi, uygulanacak yük, basma hızı, elastik ve plastik özellik parametreleri ile sonlu eleman analizi ve basma testleriyle beraber enerji sönümleme performansı incelenecektir. Bununla beraber yapılan tüm deneysel çalışmalar Abaqus sonlu eleman analizi yapılarak enerji sönümleme performansları üretilen deneysel çalışmadaki parçalar ile kıyaslanacak verimlilikleri değerlendirilecektir.