Uluslararası finansal piyasalardaki gelişmeler ve bir örnek olarak forex piyasalarının incelenmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: Nihat Caner Özmen

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALARDAKİ GELİŞMELER VE BİR ÖRNEK OLARAK FOREX PİYASALARININ İNCELENMESİ 1970’li yıllardan itibaren gelişen finansal piyasalar, mali liberizasyon dönemi ve teknolojik gelişimler ile birlikte uluslararası bir görünüme girmiştir. Günümüzde artan rekabet şartları uluslararası yatırım yapmayı teşvik etmekte bunun yanında finans piyasalarının gelişmesi, ve küreselleşmesi ile birlikte bir ülkedeki finansal değişiklikler dünyanın diğer bir ucundaki ülkeyi etkileyebilmektedir. Gelişen ve değişen finansal piyasalar yatırımcılar için ortaya bir çok yeni finansal araç sunmuş ve finansal serbestleşmenin artmasıyla bu araçların uluslararası kullanımı yaygınlaşmıştır. Para birimlerinin birbirine kolayca dönüştürülmesi uluslararası finansın asıl konularından birini oluşturan döviz piyasalarını geliştirmiş yabancı tahvil, hisse senedi gibi finansal araçlara ulaşım teknolojik gelişmeler sayesinde oldukça kolaylaşmıştır. Bu çalışmada, ilk para sistemlerinden itibaren finansal sistemin gelişimi, finansal piyasaların uluslararasılaşması ve küreselleşen piyasalarla birlikte gelişen mali serbestleşme hareketleri, bunun sonuçları olarak teknolojik yeniliklerle birlikte ortaya çıkan yeni finansal enstrümanlar ve forex piyasaları incelenmiştir. ABSTRACT DEVELOPMENTS IN INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS: AN EXAMPLE OF FOREX MARKETS Financial markets that have been developing since 1970’s reached at an international level with the developments in monetary liberalization and technology. While the upsurge in competition encourages international investments, the development and globalization of financial markets as well as alterations in countries may seriously influence others. Financial Markets that have been developing and changing, put forth new financial instruments. In addition, the usage of them has been expanded by the boost in financial liberalization. Convertion of currencies to one another has improved one of the important aspects of international finance. In fact, the access to financial instruments such as securities and stocks have become quite easy. In this study, the development of financial systems since its very first inception, internationalization of financial markets and the monetary liberalization movements as a result of globalization of financial markets are scrutinized. As a corollary, new financial instruments that emerged with technological innovations and particularly forex markets are examined.