Faiz oranlarının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi ve İMKB'de bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2009

Thesis Language: Turkish

Student: Serkan Tezcan

Supervisor: ÖMER ÖNALAN

Abstract:

Bu çalışmada faiz oranlarının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Çalışma 02.01.2003 – 17.10.2008 tarihleri arasını kapsamaktadır. Bağımlı değişken olarak İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem gören sektör endekslerinin gün sonu kapanış değerleri, bağımsız değişken olarak devlet iç borçlanma senetlerinin gösterge niteliğindeki yıllık bileşik faiz oranları kullanılmıştır. Faiz oranlarının hisse senedi getirileri üzerindeki etkisinin tespitinde TGARCH ekonometri modeli kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuç; faiz oranlarındaki değişimin hisse senedi getirilerindeki oynaklığı önemli miktarda ve negatif yönde etkilediği, en fazla etkinin mali sektör üzerinde görülmesidir. Anahtar Kelimeler: Faiz Oranları, Hisse Senedi Getirileri, Volatilite, TGARCH. ABSTRACT In this study, interest rate effect on stock returns has been investigated. This study covers 02.01.2003 - 17.10.2008 term. Closing values of the day of sector indices traded in Istanbul Stock Exchange as dependent variable and annual compound interest rate of government debt securities as independent variable, were used. TGARCH econometric method was applied in order to determine interest rate effect on stock returns. According to the results, stock returns volatility considerably and negatively affected by changes in interest rate, another result that the maximum effect was seen in the financial sector’s index. Keywords: Interest Rates, Stock Returns, Volatility, TGARCH.