İsrail'in tarımsal yapısı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Ataturk Faculty of Education, Turkish and Social Science Education, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: PINAR DEMİR

Supervisor: HÜLYA KAYALI

Abstract:

İsrail tarımı, diğer tüm modern ülkelerde olduğu gibi ekonomi içerisinde küçük ancak önemli bir paya sahiptir. 2004 yılı verilerine göre tarım sektöründe çalışanların sayısı 49.000 olup, bu rakam toplam istihdamın yaklaşık %2’sine tekabül etmektedir. İsrail’in ekonomik gelişmişliğinde önemli bir rol oynayan ve kooperatifçilik olarak da tanımlayabileceğimiz örgütsel yapılanmalar olan kibbutzlar ve moşhavlar kırsal kesimdeki önemli yerleşim birimleridir.Kibbutz üyeleri, Kibbutz’taki tüm varlıkların ortaklaşa sahipleridir. Tüm ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetler birlikte gerçekleştirilir. Diğer oluşum ise, 60 ila 100 aile çiftliğinden müteşekkil Moshav’lardır. Moshav kasabalarında yaşayanların çiftliklerinin mülkiyeti kendilerine ait olmakla birlikte Moshav’ın idaresi için gerekli faaliyetler birlikte sürdürülür. Bir Moshav çiftliği yaklaşık 2.5 ila 6 hektarlık bir alanı kaplamaktadır.Mevcut durum itibariyle, İsrail’deki taze tarım ürünlerinin %81’i Kibbutz ve Moşav’larda yetiştirilmektedir. Arap halk tarafından yapılan tarım ise, daha ziyade geleneksel metotlara ve insan gücüne dayalıdır. Üretimi yapılan ürünler ağırlıklı olarak zeytin, çilek ve sebzedir. Araplar aynı zamanda önemli bir koyun ve keçi yetiştiricisidir. İsrail, 1950’li yıllardan bu güne elde ettiği teknik bilgi birikimini özellikle de tarım alanındaki teknolojik gelişmeleri çeşitli ülkelerle her fırsatta paylaşmaktadır.Bu amaçla kurulan Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Uluslar Arası İşbirliği Merkezi (Mashav), Latin Amerika’dan, Afrika ve Asya ülkelerine kadar pek çok bölgede tarım alanında ortak projeler yürütmekte, seminer ve toplantılar düzenlemektedir. Türkiye-İsrail arasında yapılan ticari anlaşmalardaki temel amaçlardan biri, iki ülkenin birbirleriyle olan ekonomik,sosyal, siyasal ilişkilerini geliştirmek ve bu ilişkiler vasıtasıyla üçüncü ülkelerle de siyasal-ekonomik ilişkileri geliştirmektedir. SUMMARY The Israeli agriculture, just like in all other modern countries, has a small but an important share in the economy. According to the 2004 statistics, the number of the workers in the agriculture sector is 49,000 and this equals to 2% of employment within the country. The organizational formations such as Kibbutz and Moshav are important rural residential units that have played a crucial role in the economic development and they can be defined as an economic cooperation. The members of Kibbutz are the owners of everything in Kibbutz all together. All the economic, social and cultural activities are carried out all together. The other formations are the Moshavs, which consists of 60 to 100 family farms. The ones living in Moshav towns possess their own farms but they work together for the running of the Moshavs. A Moshav farm covers about 6,15 to 14,8 acres. The status quo is that 81% of the fresh agriculture products are grown in the Kibbutzes and Moshavs. The agriculture performed by the Arabic population depends more on traditional methods and man power. The production is mainly based on olives, strawberries and vegetables. The Arabs are at the same time important sheep and goat breeders. Israel is sharing the professional knowledge she has been acquiring since 1950’s with different countries on every possible occasion especially in the technological development field in agriculture. The Center for International Cooperation, working under Foreign Ministry, was set up for this purpose and has been conducting mutual projects, seminars and organizing meetings in Latin America, Africa and Asian countries in many regions. One of the main targets of the trade agreements between Turkey and Israel is to improve economic, social, political affairs between each other and with the help of these third countries; they want to improve their affairs with them as well.