Türk Roman ve Hikâyesinde Erkeklik Kurguları (1870-1923)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Turkish Language And Literature, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: Elif Buse Ay

Consultant: Sema Uğurcan

Abstract:

Tanzimat döneminde Ahmet Midhat Efendi, Namık Kemal, Recaizade Mahmut Ekrem, Servet-i Fünun döneminde Mehmet Rauf, Halit Ziya Uşaklıgil, II. Meşrutiyet döneminde Ömer Seyfettin, Halide Edib, Yakup Kadri gibi yazarların romanlarındaki erkek kahramanlar tahlil edildi.