Ödemeler bilançosu kalemlerinin muhasebeleştirilme esasları


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2010

Thesis Language: Turkish

Student: BÜŞRA KOPUZ

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Ödemeler Bilançosu, Çift Taraflı Kayıt Sistemi, Cari işlemler Hesabı, Sermaye ve Finans Hesapları Ülkeler arası karşılıklı bağımlılığın artması ve küreselleşmenin yaygınlaşmasıyla beraber uluslararası ekonomik işlemler hız kazanmış ve bu ekonomik işlemlerin kaydedilmesi zorunlu hale gelmiştir. Ödemeler bilançosu adı verilen sistem, uluslararası ticarete konu olan işlemleri biraraya getiren, sınıflandıran, kaydeden ve bilgi kullanıcılarına sunan bir düzen olarak bu ihtiyacı karşılamaktadır. Bu çalışmada tüm uluslararası ekonomik işlemleri cari işlemler hesabı ile sermaye ve finans hesabı olmak üzere iki ana başlıkta sınıflandıran ödemeler bilançosunun kalemleri üzerinde durulmuş ve kayıt sistemi incelenmiştir. Bir ülkenin belirli bir dönemde varlık ve yükümlülüklerindeki artış ve azalışı çift taraflı kayıt sistemiyle kaydeden ödemeler bilançosu bir kar ve zarar tablosu gibi çalışmakta ve ticari bilançolarda olduğu gibi ülkelerin birikmiş borç ve alacak tutarlarını göstermemektedir. Keywords : Balance Of Payments, Double-Entry Bookkeeping System, The Current Account, The Capital And Finance Accounts ABSTRACT International economic transactions gain speed with increasing mutual dependence between countries and spreading of globalization; therefore it’s been necessity to record these economic transactions. The system called the balance of payments is a regime that brings together, classifies, records all the transactions which are subject to international trade and reports them to the users. In this study it is mentioned about the issue of balance of payments that classify all the international economic transactions in two main headings as the current account and the capital and finance accounts besides the recording system of it. The balance of payments works as the statement of profit and lost with recording the increases and decreases of a country’s assests and liabilities within a period of time and the accumulated assests and debits aren’t seem in the balance of payments like the commercial balance sheets.