Petrol Sahalarındaki Karakteristik Boru Hatlarında 5LX42 ve 5LX52 Malzeme Yüzeyine Kaplama Yöntemleri Uygulanarak Korozyon Etkilerinin Elektrokimyasal Metodlarla Araştırlması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute For Graduate Studies İn Pure And Applied Sciences, Department Of Mechanical Engineering (Eng), Turkey

Approval Date: 2021

Thesis Language: Turkish

Student: Kamaleddin İSMAEİL

Supervisor: Senai Yalçınkaya

Abstract:

"Petrol Sahalarındaki Karakteristik Boru Hatlarında 5LX42 ve 5LX52 Malzeme Yüzeyine Kaplama Yöntemleri Uygulanarak Korozyon Etkilerinin Elektrokimyasal Metodlarla Araştırlması"