İlköğretim öğrencilerinin sürdürülebilir enerji farkındalıklarının belirlenmesi ve geliştirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Engineering, Chemical Engineering, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: ELÇİN TEMOÇİN

Supervisor: ATIF KOCA

Abstract:

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Bu araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin çevre ve enerji eğitimleri ve sürdürülebilir enerji farkındalıklarının mevcut durumu belirlemek ve sürdürülebilir enerji farkındalıklarını artırıcı yeni bir öğretim metodu geliştirmektir. Çalışma başlangıcında öğretim programları ve ders kitapları incelenerek çevre ve enerji özellikle sürdürülebilir enerji içerikleri açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında, eğitim programlarının amaçlarına ne kadar ulaşıldığını belirlemek amacıyla bir ön test hazırlanmıştır. Hazırlanan bu ön test İstanbul Pendik’te bulunan Atatürk İlköğretim Okulunun 7B ve 7E sınıfında Fen ve Teknoloji dersinde çevre ve enerji konuları işlendikten sonra öğrencilerin enerji kavramları ve çevre sorunlarıyla ilgili bilgilerini değerlendirmek için iki sınıfın öğrencilerine uygulanmıştır. Ön çalışma bulgularına göre öğrencilerin enerji ve cevre problemleri hakkındaki farkındalıkları yeterli değildir. Çevre ve enerji konularının öğretilmesinde kullanılan geleneksel öğretim yöntemleri, özellikle öğretmenlerin kullandıklarını belirttiği düz anlatım yöntemi bu problemin asıl sebebi olarak düşünülmektedir. Ön test sonucunda tespit edilen öğrenci eksiklikleri ve eğitim programı ve ders kitaplarının amaçları doğrultusunda öğrencilerin çevre ve enerji farkındalıkların artırılması amacıyla öğrencilerin konuya olan ilgisini artırıcı görsel ve işitsel materyaller içeren yeni bir öğretim yöntemi geliştirilmiştir. Daha sonra bu yöntemle ders aynı sınıflarda yeniden işlendi ve aynı test, son test olarak uygulandı. Her iki testin sonuçları karşılaştırıldığında, son testteki öğrenci başarısının, ön testteki başarıya göre oldukça yüksek olduğu açıkça görülmektedir. Bu sonuç bu çalışmada geliştirilen öğretim metodunun çevre ve enerji konularının öğretiminde geleneksel metotlardan daha verimli olduğunu göstermektedir. Bu nedenle sonuç olarak çevre ve enerji eğitiminde bu yeni öğretim yönteminin kullanılması önerilmiştir. ABSTRACT EVALUATION AND PROMOTION OF RENEWABLE ENERGY AWARENESS IN ELEMENTARY EDUCATION The aim of this study is to evaluate and promote environment and renewable energy awareness of elementary students and to develop a new instruction method to improve students’ awareness on these subjects. A review of elementary curriculum with focus on environment and energy topics has been conducted. A test, based on the existing curriculum, has been designed to determine the level of achievement in environment and energy instructions performed with existing methods-pretest. The pretest was applied to the 7th Year students of Atatürk Elementary School in Pendik, İstanbul. The outcome of the pretest has indicated a low level of achievement by the students on environment and energy topics. The reasons are considered to be the didactic methods used in instructions. An instructional method, involving the use of audio-visiual materials and question-answer session, was designed with the aim of improving students’ awareness on environment, energy and renewable energy. The new method was adopted and the same class was held again at the end of the year. The same test – post-test - was applied at the end of the instructions. Comparison of the post-test results with those of pretest shows a significant improvement in overall environment and renewable energy awareness of the sample group. It is therefore recommended that the audio-visiual materials and question-answer sessions are included in instructions of environment and energy in elementary education.