Bütünleşik Pazarlama İletişimi Aracı Olarak Ürün Yerleştirme: Animasyon Film ve Dizileri Üzerine Bir Araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Communication, Public Relations and Publicity, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: ÖYKÜ TÜRKELİ

Supervisor: Betül Özkaya

Abstract:

Bütünleşik pazarlama iletişimi, belirli bir marka için tek bir konumlandırmayı desteklemek adına tüm reklam ve tanıtım mesajlarının ortak olarak planlanması ve yürütülmesidir. Markanın bir eser içerisine, olumlu bir imaj yaratmak için yer alması anlamına gelen ürün yerleştirme, bütünleşik pazarlama iletişimine dahil bir reklam aracı olarak yer almaktadır. Ürün yerleştirme uygulamalarında marka, film ve dizilere, hikaye ve romanlara, şarkılara ve bilgisayar oyunlarına, son olarak da animasyon film ve dizilere entegre edilmektedir. Animasyon film ve diziler, sürekli bir değişim gösteren ürün yerleştirme uygulamalarının dikkat çeken yeni uygulama alanlarından biri olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, yetişkinlere yönelik animasyon film ve dizilerde yer alan marka sayısını tespit etmek, hangi kategoride daha fazla markanın yerleştirme yaptığını ve yerleştirme yapan markaların stratejilerini ortaya çıkarmaktır. Bu amaçla 4 adet yetişkinlere yönelik animasyon film ve 4 adet yetişkinlere yönelik animasyon dizideki ürün yerleştirme uygulamaları içerik analizi ile incelenmiştir. Yapılan inceleme sonunda animasyon filmde dizilerde toplam 160 adet ürün yerleştirme uygulamasının yer aldığı tespit edilmiştir. ABSTRACT Integrated marketing communication is the common planning of all advertising and promotional messages to support a single positioning for a brand. Product placement is an advertising tool in integrated marketing communications which means placing branded products and services into television programs and shows, novels, songs and music videos, digital games, animated movies and series. Animated films and series are becoming one of the new application areas of product placement. The aim of this study is to find the number of brands in adult animated films and series and to show the strategies of the placed brands. For this purpose, 4 adult animated and 4 adult animated series were analyzed by content analysis. At the end of the review, a total of 160 product placement applications were found in animated films