BANKACILIK SEKTÖRÜNDE YABANCI ORTAKLIKLARIN VE BİRLEŞMELERİN BANKA VERİMLİLİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ALİ ÇAĞLAR TURAN

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Çalışmanın araştırma safhası tamamlandıktan sonra ise önce yurt dışındaki birleşmelerin, sonra da Türkiye’deki altı banka birleşmesinin yıllık bilançoları üzerinden bankacılık parametreleri değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, karlılık bakımından yabancı banka birleşmelerinin dünyada farklı sonuçlar verebildiği; ancak Türk bankacılık sektöründe birleşmelerin banka karlılıklarını her şeye rağmen olumlu yönde etkilediği sonucuna varılmıştır. -------------------- After completion of the research phase of the study, firstly foreign bank M&As, then six bank mergers in Turkey were evaluated to decide on the profitability of the banks after M&As. As a result, the profitability of the banks after M&As could yield different results in the world; however, it is concluded that mergers in Turkey have positively affected in spite of everything.