Sosyal bilimler öğretmen adaylarının coğrafyaya yönelik öz-yeterlik düzeylerinin ve tutumlarının incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Geography, Turkey

Approval Date: 2016

Student: MEHMET ŞİMŞEK

Consultant: HAMZA AKENGİN