2005-2006 öğretim yılı 4. ve 5. sınıf sosyal bilgiler programının uygulanmasında karşılaşılan problemler ve çözüm önerileri (Kars ili örneği)


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Kafkas University, Instıtute Of Socıal Scıences, Turkey

Approval Date: 2007

Thesis Language: Turkish

Student: AYFER KIRTAY

Supervisor: Kemalettin Kuzucu