Sponsorlukların tüketici tutumuna etkisi ve bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: Cansu Yüceer

Supervisor: ERDAL YILMAZ

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Sponsorluk, Spor Sponsorluğu, Tüketici Tutumu SPONSORLUKLARIN TÜKETİCİ TUTUMUNA ETKİSİ VE BİR ARAŞTIRMA Son yıllarda sponsorluk pazarlamacılar için popüler bir araç haline gelmiştir ve spor sponsorluğuna yapılan yatırımlarda sürekli bir artış gözlenmektedir. Araştırma Türk Hava Yolları ve Manchester United Futbol Kulübü arasındaki sponsorluk anlaşmasını ve bu anlaşmanın tüketici tutumuna olan etkisini incelemektedir. Bu metodolojik araştırmada kalitatif ve kantitatif araştırma yöntemleri bir arada kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulguların literatüre önemli katkılar yaparak, gelecek araştırmalara temel oluşturabileceği düşünülmektedir. Bunun yanında, araştırma spor sponsorluğu anlaşmalarından daha etkili sonuçlar almak isteyen şirketler için de kılavuz olabilir. Keywords :Sponsorship, Sport Sponsorhip, Consumer Attitude ABSTRACT THE IMPACT OF SPONSORSHIPS ON CONSUMER ATTITUDE AND A RESEARCH In recent years sponsorship has become a popular tool for marketers and the investment on sport sponsorship has been increasing constantly. The current study examines the sponsorship deal between Turkish Airlines and Manchester United Football Club and its impact on the consumer attitudes of Turkish Airlines. A methodological research using both qualitative and a quantitative methods was conducted. It is believed that the findings would make a significant contribution towards a development of the theory and create bases for a further research on this topic. Besides the research would be a guide for the companies which aims to achieve better results in sponsorship deals.