PÎRÎZÂDE'NİN 'UMDETÜ ZEVİ'L-BASÂİR Lİ-HALLİ MÜHİMMÂTİ'L-EŞBÂH VE'N-NEZÂİR ADLI ESERİNİN TAHKİK VE TAHLİLİ


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Student: NECMETTİN AZAK

Consultant: ABDULLAH KAHRAMAN