İstanbul'daki araştırma kütüphanelerinde elektronik bilgi hizmetleri: İslâm Araştırmaları Merkezi Kütüphanesi örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Arts and Sciences, Information and Records Management, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: HASAN DİRİARIN

Consultant: REMZİYE TUBA KARATEPE

Abstract:

2000’li yıllarla beraber bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmelerden özel kütüphanelerde etkilenmiş, hizmetlerini basılı kaynakların yanında elektronik ortam üzerinden de sunmaya başlamışlardır. Özel kütüphanelerin bu düşüncelerinin ardında güncel bilgiye sahip olabilme, kullanıcılarına daha iyi hizmet edebilme anlayışının yanında kullanıcı isteklerini karşılayabilme çabalarının da payı büyüktür. Bu çalışmada elektronik bilgi hizmetleri ve özel kütüphane kavramlarından, elektronik hizmetlerin özel kütüphanelerde veriliş şekillerinden bahsedilmiş, genelde İstanbul’da yer alan özel kütüphaneler, özelde ise İSAM Kütüphanesi’nde elektronik hizmet ve kaynaklara dayalı olarak verilmekte olan hizmet ve uygulamalar ortaya konmuştur. İstanbul’da yer alan özel kütüphanelerin elektronik ortamdaki kaynak ve hizmetlerden ne derece etkilendiklerini belirlemek üzere bir anket çalışması düzenlenmiştir. Bu anket ve yapılan gözlemler neticesinde özel kütüphanelerin birçoğunun yönetim, bütçe ve teknolojik sınırlandırmalardan dolayı bu hizmet ve kaynaklardan tam manasıyla yararlanamadığı sonucuna ulaşılmıştır. Tezin sonuç bölümünde ise araştırma sonucu ortaya çıkan bulgulardan bahsedilmiştir. Anahtar kelimeler: Elektronik Bilgi Hizmetleri, Elektronik Bilgi Kaynakları, Özel Kütüphaneler, İstanbul’daki Özel Kütüphaneler, İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM) Kütüphanesi. ABSTRACT The 2000s, together with developments in information technology has also affected special libraries; services via electronic media besides print resources have started offering. Behind these thoughts of special libraries, the willingness of having to-date information, and of giving better service to their audience with an understanding and desire of meeting user requests also have a large share of their efforts. In this study, electronic information services and special library concept with reference to the way and the methods of the electronic information supplied by these libraries have been examined, and offered services and applications based on the services and resources by special libraries located in Istanbul in general, and by the Islamic Research Center (ISAM) Library in particular have been revealed. In order to determine to what extent the resource and services provided in the electronic environment has shaped the special libraries located in Istanbul and what extend they are affected, a survey was organized. As a result of this survey and the observations made on many of these special libraries, due to administrative, budgetary and technological limitations, the full extent of the services and resources cannot be supplied to the audience has been concluded. In the conclusion section of the thesis, the recommendations as to the use of electronic resources and services in an efficient and in an accordant manner with the aim and objectives of the institutions in their establishment are available. Key words: Electronic Information Services, Electronic Resources, Special Libraries, Special Libraries in Istanbul, the Islamic Research Center (ISAM) Library