Katılım Bankacılığının Türkiye Örneği Üzerinden Dünya Ekonomisine Katkıları.


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Middle Eastern and Islamic Countries, Department of Economy Politics of Middle East, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Mert ÖDEŞ

Supervisor: Nuray Ergül