Envanter işlemlerinin TTK ve VUK kapsamında değerlendirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: Ramazan Yıldırım

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

Ticari işlemlerin takip edilmesinde muhasebe süreci önemli bir yer tutmaktadır. Bu süreç içerisinde yer alan envanter konusu ise başlı başına bir öneme sahiptir. Türkiye’de envanter işlemlerinin yürütülmesine ilişkin mevzuat içinde Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu başta gelmektedir. ABSTRACT The accounting process has an important place in follow up of the business transactions. Located in this process, inventory is an important subject in itself. The Turkish Commercial Code and the Tax Procedures Law are the first among the legislation concerning the execution of inventory procedures in Turkey.