Hava yolcu taşımacılığında talep tahmin modellemesi ve Türkiye için bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2004

Thesis Language: Turkish

Student: SELÇUK ERTEKİN

Supervisor: Ömer Önalan

Abstract:

GENEL BİLGİLER Adı ve Soyadı : Selçuk Ertekin Anabilim Dalı : İşletme Bilim Dalı : Sayısal Yöntemler Tez Danışmanı : Yrd. Doç. Dr. Ömer Önalan Tez Türü ve Tarihi : Yüksek Lisans - Ağustos 2004 Anahtar Kelimeler : Taşımacılık, Havayolu, Talep, Tahmin HAVA YOLCU TAŞIMACILIĞINDA TALEP TAHMİN MODELLEMESİ VE TÜRKİYE İÇİN BİR UYGULAMA Talep tahminleri, günümüzde kaçınılmaz olarak 'pazar temelli' olan havayolu işletmeleri için, en öncelikli olarak gereksinim duyulan çalışmalardandır. Bir havayolunun neredeyse tüm taktik ve stratejik kararları sonuç olarak bir tahmine dayalıdır. Havayolu işletmeciliğinde finansal başarı talebin ve arzın verimli ve kârlı olacak bir biçimde örtüştürülmesine bağlıdır ve bunun anahtarı talebin çok iyi anlaşılmasıdır. Ancak talebin tek başına iyi anlaşılması geleceğe yönelik planlama yapmak için yeterli değildir. Talebin matematiksel fonksiyonlar yardımıyla sayısal modeller ile formüle edilmesi ve sonuçların hata analizine olanak tanır şekilde güvenilir şekilde sunulması şarttır. Bu çalışma ile hava yolcu taşımacılığında talep tahminine yönelik olarak önde gelen matematiksel modeller incelenmiş, Türkiye için bir model çeşidi seçilmiş ve uygulaması gerçekleştirilmiştir. Uygulama sonucunda bu yıl ve gelecek yıl için hava yolcu sayısında önemli artışlar gerçekleşeceği tahmin edilmiştir. GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname : Selçuk Ertekin Field : Business Administration Programme : Quantitative Analysis Supervisor : Assist. Prof. Dr. Ömer Önalan Degree Awarded and Date : Master of Business Administration- August 2004 Keywords : Transportation, Airlines, Demand, Forecasting ABSTRACT DEMAND FORECASTING MODELS IN AIRLINE PASSENGER TRANSPORTATION: AN APPLICATION FOR TURKEY Demand forecasts are studies that are espcially needed for the inevitably market oriented airlines of the present. Nearly all tactical and strategic decisions of an airline are fundamentally based on a forecast. Financial success in airline management is dependent on correlating and combing suppy and demand in an efficient and profitable way. The key to achieve this a through understanding of demand. However, solely understanding demand is not enough to make planning for the future. It is necessary to formulate the demand using mathematical models so that error analysis is possible to achieve reliability in results and comparisons can be made based on them. In this study, important airline passenger transportation demand models are analysed, a particular model type is selected for Turkey and its application is made with a through error analysis. As a result of the application, an important increase in passenger numbers is forecasted for Turkey for this year and the next year.