Bos taurus enolaz enzimini kodlayan genin yapıya dayalı ilaç tasarımı yönünde moleküler ve enzimatik analizlerinin yapılması


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty Of Arts And Sciences, Chemistry, Turkey

Approval Date: 2018

Thesis Language: Turkish

Student: EMRAH SARIYER

Principal Supervisor (For Co-Supervisor Theses): Dilek Balık

Co-Supervisor: Özkan Danış