Türkiye'de son 100 yıl içerisinde cüzdan


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Fine Arts, Industrial Product Design, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: GÜLŞAH SOYLUER

Consultant: HAKAN ERTEM

Abstract:

Hayvancılıkla geçinen göçebe Orta Asyalı Türkler para gibi kıymetli eşyalarını saklamak ve taşımak için kemerlerine küçük keseler asarlardı. Hançer, bıçak, kama ve küçük boyutlu özel eşyalar da taşımaya yarayan bu kuşakların yanısıra, saray giyiminde Türkler’in kaftan üzerine bağladıkları kuşaklar da vardı. Bu kuşakların üzerine kemer bağlanır, arasına da kese tutturulurdu. Türk adetlerinde çifte ya da daha fazla sayıda kayış ve kemerin bele bağlanmasının mertebe ve ödül ifade ettiği bilinmektedir. Ayrıca her bireyin kuşak kuşanması, toplum içindeki konumuna, edindiği mesleğe göre farklı törenlerle olurdu. Buna göre kuşak içerisinde saklanan para keselerinin de malzemesi, süslemesi farklı olurdu. Cumhuriyet Dönemi’ne gelindiğinde kağıt banknotlar beraberinde yepyeni bir ürünü gündelik yaşama getirdi. İçerisinde kağıt belge, dosya ve para bulunan ve taşınabilen, kösele, deri, kumaş vb.ile yapılan çantalar banknotlarla birlikte cüzdan adını aldı . 1980’lerde Türkiye’de plastik paraların gündelik yaşama girmesiyle, çağdaş bireysel bankacılık kavramında büyük gelişmeler yaşanmaya başlanmıştır. Taşınması da kağıt ve madeni paraya göre çok daha kolay ve güvenli olan plastik kart, cüzdan formlarında da önemli değişiklikler yapılmasını sağlamıştır. Bir süredir piyasada yaygın olarak kullanılmaya başlanan cep bilgisayarları da “cüzdan” işlevini görmeye başlayacaklardır. Ve kendi taşıyıcıları olan kılıflara da cüzdan formu vermekte gecikmeyeceklerdir. Mp3 çalarlar da buna bir örnektir. İçerisinde hem nakit para, kredi kartları gibi plastik para ve eşyaları, hem de cihazın kendisini fonksiyonel biçimde taşımayı ve korumayı hedefleyecektir. Türk toplumunun internetle tanışmasının üzerinden kısa süre geçmesine rağmen, kullanımı ülkemizde de her alanda büyük bir hızla yaygınlaşmaktadır. Yeni ekonomi biçimi ve buna bağlı ekonomik ilişkiler paranın ve alışverişin niteliğine dair bazı değişimler yaratmıştırDijital-nakit olarak adlandırılan parasal varlıkların İnternet'e dayalı ekonominin gelecekteki "kağıtsız" parası olacağı düşünülmektedir. Bu bağlamda cüzdan artık elektronik paranın saklanmasına ve harcanmasına imkan veren ve kullanıcının bilgisayarında bulunan bir yazılım haline gelmiştir. Elektronik cüzdan denilen bu kavram, para kullanımını ortadan kaldırarak, kullanıcıların, sadece kartlarını kullanarak yüklenmiş kredileri vasıtasıyla hizmet almalarını sağlayan ve kurum ihtiyaçlarına özel geliştirilebilen bir yazılım modülüdür. Bugünün henüz e-cüzdanlara göre daha sık kullanılan bir başka ödeme biçimi de m-cüzdanlardır. Ödemeler, WAP bağlantılı kablosuz telefon aracılığıyla , PC ile web’ de, hatta interaktif dijital TV üzerinden dahi gerçekleştirilmektedir. Kablosuz telefonların içerisindeki bu sisteme “mobil cüzdan” adı verilmiştir Bu çalışmada son yüz yıl içerisinde ve yakın gelecekte cüzdan kavramı üzerine araştırmalar olduğu gibi cüzdan üreticisi saraciyenin dünyada ve Türkiye’deki üreitim potansiyeli üzerinde durulmuştur. Böylelikle Türkiye’de saraciye sanayii için bugün ve gelecekte oluşturulması gereken stratejiler belirlenmiştir. SUMMARY Migrant Middle Asian Turkish people used to hang little pouches on their girdles to keep and carry their precious goods, like money. Apart from these girdles which were used to carry daggers, knives, wedges and small goods; there were also different kinds of belts in the palace life of Ottoman State that used to be wrapped over the caftans. They used to wear belts over these girdles and tuck the coin pouch between them. In Turkish traditions, it was known that if a person wore two or more than two straps or girdles around the waist, it signified a degree or an award. And also each person was girded through a ceremony in line with his status and job in the society. Accordingly, materials and ornaments of coin cases varied. When we come to the Republic Period, the paper money introduced a brand new product to daily life. These sout leather, leather, fabric, etc. purses in which paper documents, files and money were kept and carried were named “wallet”. In 1980s, after the entrance of the plastic cards/credit cards a significant development occurred in modern individual banking. Plastic card, which was easier and safer to carry than paper money and coins, required some important modifications on the wallets. In During this period, the pocket computers took over the wallet’s functions. And it was not late until the wallet was shaped as cases to the pocket computers, in which they are carried. Mp3 players are also another example for this subject. Their aim is either carrying paper money, plastic cards like credit cards and some goods; or keeping and carrying device itself in a functional way. Although Internet is new to the Turkish society, the utilization of internet is growing up rapidly in every means. New economy format and related economic relationships caused some changes in the nature of money and business. Monetary assets, which are also called “Digital cash”, are thought to become the “non-paper money” in an internet based economy in the future. In this context, the wallet has become a software in the user’s computer, which provides saving and spending of the user’s electronic money. This e-wallet concept is a software module which provides the service needed for customers to use the credits loaded on their cards; and can be developed specifically according to the foundation needs; by only eliminating cash money. Today’s another favorite payment format is the “m-wallet”. Payments are effected over WAP, connected through wireless phones, over PC web and even over interactive digital TV. This related system in wireless phones is called “m-wallet”. This paper focuses on the researches carried out on the wallet concept within the past century and in near future, as well as the potential of the wallet-producer industry with regard to production both in the world and in Turkey. In this manner, the necessary strategies were determined for Turkey’s Leather Goods Industry today and in the future. The saddlery plays an important role in leather-goods production in Turkey. The leather goods design and production by leather firms that export fur and leather clothing, excluding bags should also not be underestimated.