Basın işletmelerinde yeni ürün geliştirmenin rekabet avantajı yaratmadaki etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Journalism, Turkey

Approval Date: 2013

Thesis Language: Turkish

Student: KÜBRA ÖZUYGUN

Consultant: Emine Koyuncu

Abstract:

Anahtar Kelimeler : Yaratıcılık, yenilik, rekabet, yeni ürün geliştirme, Habertürk gazetesi BASIN İŞLETMELERİNDE YENİ ÜRÜN GELİŞTİRMENİN REKABET AVANTAJI YARATMADAKİ ETKİSİ Şirketlerdeki yaratıcı ve yenilikçi süreç aşamalarının uygulanabilir bir duruma gelmesi, bir çözüm veya buluşla sonuçlanmakta olan aşamaların işletmelerin hizmet alanlarına aktarılmasını kapsamaktadır. Yeniliğin ve yaratıcılığın başarılı bir durumda sayılabilmesi için, örgütü oluşturmakta olan bütün bölümler arasında yüksek düzeyde bir bütünleşmenin gerçekleşmesine gereksinim duyulmaktadır. Bu durumda yeni ürün geliştirme, işletmenin yeni ürün oluşturmak hedefiyle yola çıktığı uzun ve risklerle dolu bir süreçtir. Yeni ürün geliştirme süreci içerisinde işletmenin kontrol edemediği dış çevresel faktörler ve firma içi faktörler bulunmaktadır. İşletmeler yeni ürün geliştirme sürecinde mantıklı kararlar alarak ve belirsizlikleri azaltarak oluşabilecek riskleri en aza indirebilirler. Yenilik ve yaratıcılığın planlandığı Habertürk gazetesinin 2012 yılında tirajda diğer gazetelerin içinde 5. sırada olması yeni ürün geliştirmede başarılı olduğu sonucunu vermektedir. Araştırmanın genel amacı da Habertürk gazetesinin okurlar tarafından nasıl bakıldığının ve satınalma durumlarının belirlenmesidir. Key Words : Creativity, innovation, competition, developing a new product, Habertürk Journal ABSTRACT THE EFFECT PRESS BUSINESS COMPETITIVE ADVANTAGE DEVELOP NEW PRODUCTS That the creative and innovative process at the companies becomes applicable involves processes resulting with solution and discovery transfered to the service industry of the firms. To regard the innovation and creativity as succesful, integration between all the sections being involved in the organization is needed at high levels. In this case, developing a new product means a long process full of risks with the aim of developing a new product. Within the process of developing a new product there are outer environmental factors and inner firm factors that the organization cannot control. Businesses can minimize the risks by making rational decisions and reducing the uncertainty in the process of developing a new product. That Habertürk Journal is in the fifth place when compared with other journals in the circulation of 2012 means that it achieved the process of developing a new product. The general purpose of this study is to determine the purchasing conditions and how the Habertürk Journal is evaluated by the readers.