Türkiye’de eğitimin kalkınma üzerindeki rolü : ilköğretim müfredatlarının analizi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Yekcan Yazıcıoğlu Yekcan Yazıcıoğlu

Consultant: ÖZGÜN BİÇER

Abstract:

Türkiye’de sermaye birikim sürecine bağlı olarak toplumsal alanda yaşanan değişimler eğitim alanına da yansımıştır. Tüm toplumsal alanların piyasanın belirleyiciliği altına girmesiyle eğitim de piyasa mekanizmasını düzenleyen ilkeler ve kurallar doğrultusunda yeniden yapılandırılmaya başlamıştır. Eğitim sisteminde yaşanan dönüşüm, bir yandan eğitimin kamusal alandan özel alana geçmesiyle yaygınlaşan özelleştirmeleri içerirken, diğer taraftan eğitim ile ekonomi arasındaki ilişkinin kuvvetlendirilmesi ve yaşanan teknolojik gelişmelerin eğitimde uygulanmasını içermektedir. 1960’lı yıllardan itibaren “beşeri sermaye” kavramıyla tartışılmaya başlanan eğitim-kalkınma ilişkisi başlangıçta ekonomik büyümeyi işaret ederken eğitim ekonomi arasındaki bağın güçlenmesiyle birlikte uluslararası rekabetin gerçekleştirilmesinde bir araç olarak görülmeye başlanmıştır. Bu çalışma, Türkiye’de eğitim-kalkınma ilişkisinin üretim sürecine bağlı olarak yaşadığı dönüşümleri ilköğretim müfredatları üzerinden analiz etmeyi amaçlamaktadır. -------------------- Depending on the stage reached in the process accumulation in Turkey, changes in the social sphere in the education field. The determinism of the market in all social areas began to be structured by regulating and regulating fort he rules in the market in open education. On the one hand the transformation in the educaito system includes privatizations that have become widespread with the transition of education from public to private, while strengthening the relationship between education and economy and applying tecnological developments in education. The relationship between education and devolopment, which started to be discussed with the concept of “human capital” since the 1960s, intially pointed to economic growth, while education was seen as a means of achieving international competition with the strengthening of the bond between the econmy. In this study, age, depending on the production process of the transformation of education in Turkey aims to anlyze of relations out of tht primary school curriculum.