Bir inanç ve kimlik problemi haline gelen takiyye kavramının Kur'an ayetleri ışığında tahlili


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Theology, Basic Islamic Sciences, Turkey

Approval Date: 2011

Student: REYHAN ERDOĞDU

Supervisor: ÖMER ÇELİK