Türkiye'nin yenilenebilir enerji politikaları ile AB 2030 enerji stratejilerinin uyumu


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2017

Thesis Language: Turkish

Student: MOHAMMAD KEİVANFAR

Consultant: CENGİZ BAHÇEKAPILI

Abstract:

Nüfus artışı, şehirleşme, sanayileşme ve hükümet politikaları gibi faktörler nedeniyle enerji geçmişe kıyasla daha önemli bir faktör haline gelmiştir. Enerji verilerini incelemek, arz ve tüketim enerjisinin arttırılması, fosil enerji kaynaklarının rolü ve yeni enerjilerin (yenilenebilir enerji gibi) paylaşımına vurgu yapmaktadır. ABSTRACT Due to some factors such as population growth, urbanization, industrialization and government policies; energy has become more valuable compared to the past. Moreover, surveys were done recently reveals the need of emphasizing on increasing energy supply and consumption, the role of fossil energy sources and the share of new energies such as renewable energy.