Biyokimya laboratuvarında alkalen fosfataz düşüklüğü tespit edilen hastaların hipofosfatazya açısından incelenmesi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara University, School Of Medicine, Internal Medical Sciences, Turkey

Approval Date: 2016

Thesis Language: Turkish

Student: RANA BAYRAMLI

Consultant: Serap Demircioğlu Turan