Finansal piyasalarda altın futures işlemlerinin yeri ve önemi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: ÖYKÜM ÖNER

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

“Finansal piyasalarda altın futures işlemlerinin yeri ve önemi” başlığı altında hazırlanan bu çalışmada öncelikli olarak finansal piyasaların işleyişi ve finansal piyasa türlerine yer verilmiştir. Futures işlemlerin vadeli piyasalar içinde yer alması sebebiyle vadeli piyasalar hakkında genel bilgilere değinilmiştir. Sonrasında ise önemli bir değerli maden olan altının hem Türkiye hem de Dünya açısından önemi vurgulanarak, İstanbul Altın Borsası ve İzmir Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası’nın işleyişi ile altın futures işlemlerinin ilk uygulandığı tarihten günümüze kadar geçen süre içerisindeki gelişimi analiz edilmeye çalışılmıştır. Çalışmada izlenilen yöntemde, genel olarak altın futures işlemlerinin işlem görmeye başladığı İstanbul Altın Borsası ve şu an işlem gördüğü İzmir Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası yayınları ve veri taraması ağırlıklı olarak yer almaktadır. Ayrıca altın ile ilgili fuar, banka, borsa ve aracı kurum çalışanları ile yapılan görüşmeler çalışmanın daha da anlam kazanmasına yardımcı olmuştur. Anahtar Kelimeler: Finansal Piyasalar, Vadeli Piyasalar, Futures İşlemler, Altın, Altın Futures İşlemleri, İstanbul Altın Borsası, İzmir Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsası ABSTRACT In this study prepared in the title of “The place and importance of gold futures operations in financial markets”, it has been given place to financial markets’ checkout and financial market’s types. With the reason of futures operations taking place in futures markets, it has been mentioned about general information relating to futures markets. Afterwards, by emphasizing the importance of gold which is very precious mine, for both Turkey and World, it has been tried to analyze Istanbul Gold Exchange, Turkish Derivatives Exchange and the development of gold futures operations from the first date when started to apply up to now. In the method being followed in this study, generally Istanbul Gold Exchange in which gold futures operations started to affect transactions, and Turkish Derivatives Exchange in which they have already affected and data screening have taken place. In addition to this; fairs about gold, the interviews with workers of bank, exchange and stock broker have helped to gain meaning of the study. Keywords: Financial market, Futures market, Futures operations, Gold, Gold Futures Operations, İstanbul Gold Exchange, Turkish Derivatives Exchange