Elektrik kumanda teknikleri dersinin uygulamalarında kullanılacak bir simülatör tasarımı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: VEPA HALLIYEV

Supervisor: Hasan Erdal

Abstract:

ELEKTRİK KUMANDA TEKNİKLERİ DERSİNİN UYGULAMALARINDA KULLANILACAK BİR SİMÜLATÖR TASARIMI Simülatörler gelişen bilgisayar teknolojileri sayesinde eğitimin çok önemli bir aracı haline gelmeye başlamıştır. Özellikle uygulamalı derslerin simülatörlerle işlenmesi, hem zamanı kısaltmakta, hem de dersin daha iyi kavranmasını sağlamaktadır. Bu çalışmada Elektrik Kumanda Teknikleri Dersi'nde kullanılacak bir simülatör tasarlanmıştır. Böylece öğrencilerin simülatörü kullanarak, uygulama özellikli bu dersi daha hızlı ve daha iyi kavramalarını sağlamak amaçlanmıştır. Tasarlanan simülatör, C#.NET programlama dili kullanılarak oluşturulmuştur. Simülatörün kütüphanesinde bulunan elemanlar kullanılarak elektrik kumanda devreleri oluşturulur. Programın kütüphanesinde şu an için; kontaktör, butonlar, zaman röleleri (ters ve düz), 3 fazlı ve tek fazlı motorlar, 3 fazlı ve tek fazlı güç kaynakları, lamba, anahtarlar ve garaj-bahçe kapısı, asansör mekanik sistemi yer almaktadır. Oluşturulan devre çalıştırıldığında, derleme işlemi gerçekleşir ve hata yoksa devrenin çalışması ekranda gösterilir. Ayrıca bu çalışmanın sonucunda, tasarlanan simülatörün kaynak kodu anlatılarak, buna benzer simülatörler için yararlı olabilecek yöntemler açıklanmıştır. Haziran 2005 Vepa HALLIYEV ABSTRACT DESIGN OF A SIMULATOR FOR USAGE IN ELECTRICAL CONTROL TECHNIQUES COURSE APPLICATIONS Simulators became an important part of education with development of computer technology. Especially, studying applied science courses with simulators make learning process effective and time efficient. This study designs the simulator for usage in Electrical Control Techniques Course. Also it aims to teach application based this course quickly and effectively by using mentioned simulator. Designed simulator programmed using C#.NET programming language. Electrical control circuits designed using elements in library of this simulator. Contactors, buttons, time relays (regular and inverse), single and 3 phase motors, single and 3 phase power supplies, lamp, switches, garage door and elevator system are the elements located in the library at the moment. When designed circuit started compilation is done, and the work of the circuit is shown on the screen if there is no error. In addition, program code and methods that used in this simulator are explained for being useful in design of such simulators. June 2005 Vepa HALLIYEV