Sermaye şirketlerinde kısmi bölünme ve devir işlemleri ve muhasebeleştirilmesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: BORA DEDE

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

Günümüz toplumunda rekabetin artmaya başlaması ile birlikte, ticari işlemler de çeşitlilik kazanmıştır. Bu çeşitlilik ile birlikte işletmeler gerek hayatlarını sürdürebilmek, gerekse rekabet avantajı sağlayabilmek için çeşitli işbirliklerine girmişler, hukuksal yapılarında değişiklikler yaratarak hayatlarına devam etmişlerdir. Bununla birlikte şirketlerin birleşmesi ve bölünmesi gibi iki kavram ortaya çıkmıştır. Çalışmada ayrıntılı olarak; bir bölünme çeşidi olan kısmi bölünme işlemi ve bu işleme ilişkin olarak oluşan muhasebe kayıtları incelenmeye çalışılmıştır. Şirket birleşmeleri; devralma, satın alma ve konsolidasyon biçiminde üç türde sağlanabilmekte olup, devralma suretiyle birleşme çalışmanın ana konusunu oluşturmaktadır. Çalışmanın devamında genel olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nca düzenlenen ve vergi erteleme işlemi olarak karşımıza çıkan ”devir” konusu incelenmiştir. Türk Ticaret Kanunu’nda “devir” işlemi; birleşme işlemi olarak adlandırıldığından, genel olarak birleşme türlerinden biri olan devir işleminin ayrıntılı olarak incelenmesi ve bununla birlikte yapılması gerekli olan muhasebe işlemleri yer almaktadır. With in the intensity of competition in present markets, trading operations have also increased and diversited. Because of this diversity, companies start to change their forensic structure to keep the pot boiling and to have advantages in the competion in markets. Corporate Merger and Spin-Off terms have appeared after these. Based on existence of justified causes, shareholders of some entities may require withdrawal from partnership, removal from partnership or spin-off for the entity. Particularly in this study we will look over the the accounting methods in detail for companies for Partial Spin-Off. Corporate Merger can be made by three ways: Acquisation, Purchasing and Consolidation. Corporate Merger by Acquisation is the main subject of this study. Continuation of the study in abstract, the tax deferral operation called “take over” will be explained as it takes places in Coporate Tax Law. In Turkish Commercial Code take over is called as Corporate Merger, we will also explain and made the main accounting records according to this law.