Döküm poliamid malzemelerin CNC takım tezgahlarında işlenebilirliği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Department of Mechanical Education, Turkey

Approval Date: 2003

Thesis Language: Turkish

Student: GÜRCAN ATAKÖK

Supervisor: Mustafa Kurt

Abstract:

DÖKÜM POLİAMİD MALZEMELERİN CNC TAKIM TEZGAHLARINDA İŞLENEBİLİRLİĞİ İleri teknolojinin kullanıldığı alanlarda kritik role sahip olan mühendislik plastikleri, günlük yaşamımızda da spor, gezinti ve eğlence alanları, döşemeler, mobilyalar, bina ve bina donanımı, otomotiv sektöründe, elektronik eşya ve ev eşyalarında yüksek dayanım ve sıcaklık isteyen alanlarda aktif olarak kullanılır hale gelmiştir. Ayrıca çok sayıdaki sanayi dallarında çelik ve diğer metal malzemelerin yerini almıştır. Gelecekte ise insan yaşamında daha çok yer edineceği ve vazgeçilmez ürünler arasına yerleşeceği beklenmektedir. Plastiklerin metallere göre daha değişik özelliklere sahip olması onların talaşlı işlenmelerinde de bazı önlemlerin alınmasını zorunlu kılar. Başta ısısal özellikler (ısı iletkenliği, genleşme katsayısı, yumuşama noktası gibi) olmak üzere bazı mekanik özellikler (sertlik, …) plastiklerin talaşlı işlenmelerinde de çok önemli etkenlerdir. Mühendislik plastiklerinden olan Poliamid, kısa sürede hızlı bir gelişme göstermesinde, malzeme özelliklerinden beklenen esneklik, elastikiyet ve mukavemet gibi özellikler ön plandadır. Özellikle uzay, havacılık, otomobil, inşaat, makine ve tekstil sektöründe kullanılmakta olup, üretim nedenleri arasında, malzemenin düşük ağırlıklı ve yüksek dayanımlı olmasının yanında hafif oluşu, korozyona, darbeye, aşınmaya dayanıklılığı, yağsız ve sessiz çalışabilmesi, proseslerinin ucuz, basit ve standart kalitede olması sayılabilir. Katkılı ve dolgulu Poliamid malzeme yüksek aşınma mukavemetine sahip her türlü sanayide kullanılan bir mühendislik plastiğidir. Muhtelif makine parçaları ve plastik dişli ve yatak yapımında kullanılırlar. Bu çalışmada, geniş kullanım alanına sahip olan poliamid malzemesinin CNC takım tezgahlarında talaş kaldırılarak işlenmesi esnasında meydana gelen kuvvet, titreşim ve sıcaklık değişimleri ölçülerek, kesme parametreleri arasında bir değerlendirme yapılmıştır. Malzemenin CNC takım tezgahlarında işlenmesi esnasında meydana gelen titreşimler ve kuvvetler ölçülerek elde edilen grafikler değerlendirilmiştir. Haziran, 2003 Gürcan Atakök ABSTRACT MACHINABILITY OF CAST POLYAMIDE MATERIALS AT CNC MACHINES Engineering plastics do not only have a critical role at high technology areas, but also are used in everyday life like sports, entertainment areas, furniture, building installations, automotive, electronics, home equipments and areas that need higher resist and heat. It is expected that, it will be ineispensable in human life and used everywhere. Plastics have different characteristics, so precaution must be taking while machining. First of all thermal properties (heat conductivity, expansion coefficient, …), then some mechanical properties (hardness, …) are the most important factors for machining. Polyamide is one of the engineering plastics and its flexibility, elasticity and resisting properties come from material properties are one of the reasons for developing in plastics sector. Actually it is used in aviation, automotive, engineering and textile sectors; the reasons for producing this materials are its weight, toughness, shockproof, toleration to corrosion and abrasion features, working without oil and sound, cheap, simple and standardizations on processing. Polyamide with compatibilizer is used for all engineering plastics industry. It is also used in some mechanical parts, plastics gears and bearings. Polyamide 6 is a polymer produced industrially in large volumes and their complementary mechanical and physical properties make it good candidates for the design of an alloy. Nylon 6 (polycaprolactam) is the most widely used due to qualities of high strength, impact and abrasion resistance, high temperature tolerance, and cost-effectiveness. In this study, force, vibration and thermal changes are examined while polyamide is machining at CNC machines, parameters are evaluated. Vibrations and forces are measured and graphics are discussed. Haziran, 2003 Gürcan Atakök