Kavram Karikatürleriyle Zenginleştirilmiş Tahmin Et-Gözle-Açıkla (Tga) Yönteminin Ortaokul Öğrencilerinin Sorgulama, Bilimsel Süreç Becerileri Ve Fen Deneylerine Yönelik Tutumlarına Etkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Department Of Mathematics And Science Education, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Hüseyin Özçelik

Principal Consultant (For Co-Consultant Theses): Ilknur Güven

Co-Consultant: Elif Benzer