Türkiye’nin 2001 krizi sonrası dönemde Euro tahvil ihracı ile finasman sağlanması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2005

Thesis Language: Turkish

Student: Güneş Tıknaz

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Borçlanma, her zaman için Türkiye ekonomisinin önemli konu başlıklarından birisi olmuştur. Özellikle yaşanan ekonomik krizler sonrasında, yeni borçlanma yolları arayışı içersine girilmiştir. Uluslararası piyasalardan borçlanma stratejilerinden bir tanesi de Euro tahvil ihraç etmektir. Bu sayede, diğer borçlanma imkanları göz önünde bulundurulduğunda, kısmen daha düşük maliyet ve daha uzun vade sağlamak mümkündür. Bu çalışma, 2001 senesinde yaşanan ekonomik kriz sonrasında Türkiye ekonomisinin bu borçlanma stratejisine verdiği önemi açıklamaya çalışmaktadır. Birinci ve ikinci bölümlerde uluslararası tahvil piyasalarında Euro tahvillerin yeri ve önemi açıklanmaya çalışılmış; son bölümde ise Euro tahvillerin Türkiye ekonomisindeki yeri incelenmiştir. Debt is always an important subject for the Turkish economy. Especially after the financial crisis new debt ways are searched. One of the debt strategies is also issue eurobonds at the international market. So if you matched each of the other debt possibilities, you can see eurobonds can have longer date and low costs This study is explained how important eurobond exports for the Turkish economy is, expecially after the financial crisis in 2001. At the first and second part of this study, I analized the international bond markets and the eurobond markets. Finally I examined the eurobonds exports at the Turkish economy.