Ali Emîrî Efendi’nin Durûb-ı Emsâl-i Osmâniyye’si [Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin]


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Kirgizistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Kyrgyzstan

Approval Date: 2014

Student: İslam KÜÇÜK

Supervisor: HAKAN TAŞ