Kalite yönetim sisteminin Türkiye’de faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerde etkinliği ve sağladığı yararlar ve bir uygulama


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2006

Thesis Language: Turkish

Student: Duygu Bardakçı

Supervisor: MEHMET EMİN OKUR

Abstract:

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİNİN TÜRKİYE’DE FAALİYET GÖSTEREN KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE ETKİNLİĞİ VE SAĞLADIĞI YARARLAR VE BİR UYGULAMA Günümüzde işletmeler varlıklarını sürdürebilmek için, öncelikle rakiplerinden daha güçlü olmak zorundadırlar. Bunun için müşteri memnuniyeti sağlamak, işletmenin performansını ve kapasitesini arttırmak ve bu amaçlarda süreklilik sağlamak zorundadırlar. Bu amaçla, çeşitli kuruluşlar tarafından çeşitli yönetim sistemleri oluşturulmuş ve ihtiyaçlar doğrultusunda değişimlere uğrayarak günümüze kadar gelmiştir. Kalite Yönetim Sistemleri’nin temel amacı, işletmenin tüm proseslerini dokümante edip, kontrol altına almak ve kaliteyi artırmaktır. Bu yönetim sistemi standartlarından biri olan ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı da kuruluşun yaptığı işi dokümante etmesini ve standartlara bağlamasını amaçlar. Çalışmamızın amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerde Kalite Yönetim Sistemlerinin kullanımının, yukarıda bahsedilen amaçlara ulaşmaktaki etkinliğini ölçmektir. ABSTRACT THE EFFICIENCY OF QUALITY ASSURANCE SYSTEMS ON SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMEs), BENEFITS AND APPLICATIONS Today, a business have to be stronger then rivals to remain its existence. Therefore, it needs to ensure customer satisfaction to improve performance and capacity, in terms of providing its continuity. Accordingly, several institutes created various management systems which have come to present time with some changes. The main purpose of quality management systems is to document all processes of businesses, take over control and advance quality. ISO 9001 Quality Management System Standard, one of the standards of management systems, intends to document and standardize duties of corporations. The purpose of our work is to measure the effectiveness of using quality management systems at SME’s.