Türkiye'de ekonomik istikrar politikaları çerçevesinde 2000 yılı istikrar programı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2001

Thesis Language: Turkish

Student: MİRZE FERZELİYEV

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

Bu çalışmada istikrarsızlık ve enflasyon yaşayan Türkiye'de bu problemlere çözüm getirmek amacıyla 2000 yılı başında uygulamaya konulan istikrar programı, ekonomik istikrar programlarının ışığı altında incelenmiştir. Çalışma giriş ve sonuç bölümleri dışında dört bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde enflasyon ve ödemeler dengesi problemlerine çözüm üretmek için geliştirilmiş ekonomik istikrar programları ele alınmaktadır. Bu programlar program amacı ve amaca ulaşmada kullandıkları araçlara göre Heterodoks ve Ortodoks olarak tasnif edilmektedir. İkinci bölümde genel olarak yüksek ve kronik enflasyon yaşayan Türkiye ekonomisindeki durum analiz edilmiştir. Üçüncü bölüm 2000 yılı istikrar programına ayrılmış, programın amaçları ve bu amaçlara yönelik araçları ele alınmıştır. Son bölümde ise, uygulanan program sonucu ekonomide oluşan gelişmeler ve Kasım 2000 ve Şubat 2001 sonunda patlak veren krizler analiz edilmiş, programın değerlendirilmesi yapılmıştır. ABSTRACT Economic unstabilization and high inflation have been major problems of Turkey for many years. In this study, Turkish stabilization program which have been put into effect at the beginning of year 2000 was investigated in the frame of economic satablization policies. This study include four section except from introduction and conclusion sections. In the first, economic stabilization programs which have been designed against inflation and balance of payment problems was explained. Classification of Heterodox and Ortodox stabilization programs have been made according to the goals and policy tools which are employed to attaining these goals of the program. A general analysis of the Turkish economic structure that has been suffering from chronic inflation for 25 years took place in the second chapter. In the third section, Turkish stabilization program of year 2000, its goals and tools was explained. In the last chapter, changes in the economic indicators under the stabilization program and crises that erupted on November 2000 and February 2001 was examined, the program was evaluated.