Ortaokul öğrencilerinde umut, iyimserlik ve Allah tasavvuru ilişkisi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Ayten Uzun Kulu

Consultant: SEVDE DÜZGÜNER

Abstract:

Bu araştırmanın amacı erinlik döneminde olan ortaokul öğrencilerinin umut, iyimserlik ve Allah tasavvurları arasındaki ilişkinin farklı değişkenler açısından incelenerek birbirlerine olan etkilerini tespit etmektir. Araştırmaya 2019 yılında İzmir ilinde çeşitli ortaokullarda öğrenim gören 168 öğrenci ve yine İzmir ilinde çeşitli İmam Hatip Ortaokullarında öğrenim gören 196 öğrenci katılmıştır. Araştırmaya katılan toplam 364 öğrencinin eğilimleri anket tarama tekniği kullanılarak ölçülmüştür. Katılımcılara Kişisel Bilgi Formu, Çocuklarda Umut Ölçeği, İyimserlik Ölçeği ve Çocuklar İçin Tanrı İmgesi Ölçeği uygulanmıştır. Yaptığımız araştırmada ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinde umut, iyimserlik ve Allah tasavvuru ile demografik değişkenler arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. -------------------- The aim of this research is the relationship between hopes, optimism and imagination of secondary school planning, which is the period of puberty. 168 students from various secondary schools in İzmir and 196 students from various Imam Hatip Secondary Schools in İzmir participated in the study. The criteria of 364 students about the survey screening technique. Personal Information Form, Hope Scale for Children, Optimism Scale and God Image for Children Scale were administered to the experts. In our study, there are different levels of hope, optimism and God imagination and demographic variables among the secondary and Imam Hatip Secondary School students