Mizah dergilerinde tasarım : Ot ve Kafa dergileri örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: Semra Ağcabay

Consultant: LEVENT ELDENİZ

Abstract:

ÖZET Mizah edebiyat dergileri mizah ve edebiyatın bir arada kullanıldığı dergilerdir. Mizah, edebi türler içinde yer aldığında hem mizahın hem de edebi türlerin verdiği mesajların etkisi artmaktadır. Ot Dergisi’nin 2013, Kafa Dergisi’nin ise 2014 yılında yayımlanmaya başlamasıyla birlikte mizah edebiyat dergileri, edebi zenginliği ve renkli tasarımının yanında estetik değere sahip olan görsel malzemeleri ve tipografi öğeleriyle dikkat çekmiştir. İçeriğinde şiir, anı, gezi yazısı, karikatür ve çizgi roman gibi dikkat çekici farklı türleri barındıran mizah edebiyat dergileri bu yönüyle halkın geniş kesimine hitap edebilmektedir. Bu tür dergilerde okuyucuyu yormamak adına yazı ağırlıklı bir tasarımdan kaçınılarak, fotoğraflara ve çizimlere, grafik ve akışı kolaylaştıran çizgilere yer verilmektedir. Bu durum mizah edebiyat dergilerini ilgi çekici hale getirmektedir. Bu çalışmada Ot ve Kafa mizah edebiyat dergilerinin tasarım öğelerinin karşılaştırmalı içerik analizi yapılmıştır. İnceleme yapılırken başta kapak tasarımları ve tasarım unsurlarına kullanma durumları ile birlikte fotoğraf ve illüstrasyonlar gibi görsel malzemeler hem renklendirme hem de biçimlendirme açısından incelenmiştir. Ayrıca kullanılan görsel öğelerin ne anlatmak istediği hangi türe ait olduğu tablolar kullanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. -------------------- ABSTRACT Humour and literature magazines use humor and literature topics in one publishing. When humor is included in literary genres, the influence of both genres have been getting increase. Ot Magazines was published in 2013 and Kafa was published 2014 therefore humour and literature magazines started to expand in Turkey. Because they have a literary riches and they have been standing out with their colorful page designs and high level aesthetic. Humour and literature magazines which are contain poem, memory, travel articles, caricature and comic book, adressed to all of people and that are liked by everybody. These Magazines avoid from more article in their page design also they use photographs, drawings and they give place to lines for ensure compliance. This situation, makes humor literary journals interesting. In this study, comperative content analyses about graphic designes in Ot and Kafa humour literacy magazines. First of all their cover designes then photographs and illustrations were analyzed both magazines. Photographs and illustrations were examined in terms of forming and coloring, also main idea were tried to explain with tables in visual items that were used by both magazines.