KIRSAL ALANDA SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM GİRİŞİMLERİ: KADIN GİRİŞİMCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Social Sciences, Department of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: ZEYNEP BURCU ŞAHİNER

Supervisor: Ata Özdemirci

Abstract:

Bu çalışmada, çok farklı motivasyonlarla kitleleri harekete geçirerek yeni yaşam girişimlerini hayata geçiren kadınlarımızın; coğrafya kaderdir demeden bulundukları yerin avantaj ve dezavantajlarını doğru tespit ederek, ekonomik özgürlük elde etme, kırsal alan kadınının güçlenmesi, üretimin desteklenerek arttırılması gibi çok yönlü kazanımlarla çıktıkları yolculukların, nasıl sürdürülebilir girişimlere dönüştüğünü ve kırsal alandaki etkileri incelenmektedir. Araştırma, Türkiye’nin farklı coğrafi bölgelerinden, boyutları itibariyle etki alanını çok genişletmiş olanlardan henüz yolun başında sayılabilecek olanlara kadar 6 farklı boyuttaki kadın girişimcinin katkılarıyla şekillenmiş; sonuçlar, yeni başlayanlara rehber niteliğinde bilgiye dönüştürürken yazına katkı sunmayı ve kırsal alanda kadın girişimciliği ile ilgili uygulamaya faydalı olabilecek bilgiler üretmeyi hedeflemiştir. -------------------- In this study, how the journeys of women who started new life initiatives by mobilizing the masses with very different motivations; by correctly identifying the advantages and disadvantages of the place where they are located, turns into multi-faceted gains such as gaining economic freedom, empowerment of rural women, increasing production by supporting them, and their effects in rural areas are examined. This study was performed with the contribution of women entrepreneurs in six different dimensions from different geographical regions of Turkey. The results of this research aim to contribute to the literature while converting the information to the beginners as a guide and to produce information that can be useful for the practice of women entrepreneurship in rural areas.