Çelik dökümlerin tamir bakım kaynakları ve ultrasonik muayenesi


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute for Graduate Studies in Pure and Applied Sciences, Department of Metal Education, Turkey

Approval Date: 2012

Thesis Language: Turkish

Student: MÜJDAT ERBAYIK

Consultant: Memduh Kurtulmuş

Abstract:

ÇELİK DÖKÜMLERİN TAMİR BAKIM KAYNAKLARI VE ULTRASONİK MUAYENESİ Büyük maliyetlerle hazırlanan çok amaçlı konstrüksiyonların birçok işlevi yapması sırasında; dinamik, statik yüklere ve korozyona karşı uzun süre dayanması istenir. Buna mukabil zamanla oluşabilecek anormal zorlanmalar sonucunda bir takım hasarlar meydana gelebilmektedir. Bu hasarları gidermek için en etkili ve en ekonomik yöntem kaynaklı tamirattır. Bu tez çalışmasında; 4 adet St 52 plakalar kullanılmış, bu plakalar V kaynak ağzı açılarak Tozaltı kaynak yöntemi ile birleştirilmiştir. Birleştirilen plakalar 4 eşit parçaya ayrılmıştır. Bu parçalara uygulanan ultrasonik ve radyografik muayeneler sonucunda malzeme kalınlığının % 70, % 80 ve % 100’ü kadar oyuklar açılmıştır. Gazaltı (MAG), Özlü tel ve Elektrik Ark kaynağı olmak üzere üç farklı kaynak yöntemi kullanılarak açılan oyuklar doldurulmuştur. Kaynaklar soğuk (ön tavsız) olarak yapılmıştır. Her parçaya iki defa tamir uygulanmıştır. Tamir öncesi ve sonrası gerekli ölçümlemeler yapılmıştır. Her tamir işlemi sonunda parçalardan çekme deneyi, metalografik inceleme ve sertlik deneyi için numuneler alınmıştır. Parçalara uygulanan tamirler sonucunda meydana gelen distorsiyon miktarları, çekme dayanımı ve sertlik gibi mekanik özellikler tespit edilmiş ve metalografik incelemeleri yapılmıştır. Hazırladığımız bu tezle ve yaptığımız deneysel çalışmalar sonucunda, çeliklerin tamir bakım kaynaklarında, Gazaltı (MAG), Özlü tel ve Elektrik Ark kaynak yöntemlerinden hangisini kullanırsak kullanalım tamir sonrası malzemelerin mekanik özelliklerinde herhangi bir değişiklik olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca parçalara açılan oyuk miktarlarına ve soğuk (ön tavsız) uygulanan kaynak yöntemlerine bağlı olarak malzemelerde oluşan açısal distorsiyonların farklılık gösterdiği tespit edilmiştir. ABSTRACT REPAIR WELDINGS AND ULTRASONIC TESTING OF STEEL CASTINGS Steel castings and weldments are examined with nondestructive test methods. Ultrasonic test method is usually is applied to steel castings and weldments to detect internal defects. The castings and weldments which containe internal defects can repaired by welding operations. In this study repair welding effects on cast steel weldments were investigated. 20 mm thick St 52 steel plates were butt welded with the submerged arc welding(SAW) process. The weldments were ultrasonically examined. Although the weldments were defect free, repair welding was applied to them. The welds were cut 60-80 % and then welded. Repair weldings were done with shielded metal arc welding (SMAW), flux cored arc welding (FCAW) and gas metal arc welding (MAG) welding processes. The repair welds were done without preheating. After each repair welding the workpiece was ultrasonically examined. Then the angular distortion of the workpiece was measured. Two successive repair welding operation was applied to each workpiece. Samples were cut from the weldments for tensile testing, hardness testing and metallographic examination. From the experiments the following results were drived: 1) the least angular distortion was obtained with the MAG method 2) SMAW repair welding caused the highest distortion 3) All repair welding methods gave the same machanical properties