Transfer fiyatlandırmasına ilişkin vergi mevzuatında yer alan yöntemlerin stratejik olarak kullanımı


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Business Administration, Business Administration, Turkey

Approval Date: 2017

Student: SAMET UZUN

Supervisor: DOĞAN ARGUN

Abstract:

UZUN, Samet. Transfer Fiyatlandırmasına İlişkin Vergi Mevzuatında Yer Alan Yöntemlerin Stratejik Olarak Kullanımı Transfer fiyatlandırması, globalleşme olgusuyla beraber sürekli olarak artan ve ülkeler arasındaki ticaret miktarının artması neticesinde, uluslararası vergi literatürünün en önemli tartışma konularından biri olmuştur. Türk vergi mevzuatına 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ile "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı” başlığı çerçevesinde, transfer fiyatlandırması manipülasyonlarını önleme maksadını taşıyan bir vergi güvenlik müessesesi olarak devreye girmiştir. Bu çalışmada, 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve OECD normları kapsamında transfer fiyatlandırması yöntemlerinin tercihi konusu incelenecektir. Bu araştırma dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde transfer fiyatlandırması ile ilgili kavramlar, kullanımın sebebi ve önemi, OECD ve diğer ülkelerde transfer fiyatlandırmasın düzenlemeleri, ikinci bölümde, Türk Vergi mevzuatında transfer fiyatlandırması ile ilgili son düzenlemeler, üçüncü bölümde transfer fiyatlandırması yöntemlerinin seçimi ve kullanımı hakkında özellikli durumlar ve dikkate alınacak konular, yöntem seçiminde ortaya çıkabilecek sorunlar, emsal bedel seçiminde karşılaştırabilir fiyat bulma sorunu, hangi sektörde hangi yöntemin kullanılacağı konuları ele alınmıştır. Dördüncü bölümde transfer fiyatlandırması tespitinde vergi denetiminin altyapı oluşturması ele alınmıştır. Araştırma sonucunda mevcut olan transfer fiyatlandırması düzenlemeleriyle beraber Türk Vergi sisteminin uluslararası düzenlemeler kapsamında çağdaş bir yapıya yaklaştığı Transfer fiyatlandırmasının teorik temellerine dayanan transfer fiyatlandırması yöntemleri ile emsal bedel tespit yöntemlerinin birinden bağımsız olmadığı neticesine ulaşılmıştır ABSTRACT UZUN, Samet. Strategic Use of Methods That Take Part in Tax Legislation Concerning Transfer Pricing, Master’s Thesis, İstanbul, 2017 Due to the concept of globalization and increasing volume of trade between countries, transfer pricing has become one of the most significant debate in international tax literature. Specific transfer pricing rules are enacted in Turkish tax legislation under the Corporate Income Tax Law No. 5520 with the title ‘Disguised Profit Distribution through Transfer Pricing’ as tax security tool that aims at preventing transfer pricing manipulation. In this study, the preference of transfer pricing methods is analyzed within the context of the Corporate Income Tax Law No. 5520 and OECD Guidelines. This study is composed of four chapters. In the first chapter basic transfer pricing terminology is defined, an outline of the purpose and the importance of transfer pricing and transfer pricing regulations in the OECD countries and other countries are provided. In the second chapter, the latest regulations relevant to transfer pricing in Turkish tax legislation are examined. Chapter three concentrates on specific cases concerning the choice and use of transfer pricing methods and the considerations that should be taken into account, the problems resulting from method preference, the problem of finding comparable price in the choice of value of equal and which method will be used in which sector issues. In chapter four, tax auditing working papers samples in determination of transfer pricing are examined. In the conclusion of this study, It is revealed that within the context of international arrangements Turkish tax system approaches to a modern structure in company with present transfer pricing arrangements; transfer pricing methods and determination methods of value of equal that are based upon theoretical base of transfer pricing are not independent each other.