Şebeke elektriğinin bulunmadığı tarımsal alanlarda güneş enerjisiyle sulamanın yapılması


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Technology, Mechanical Engineering, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: GÖKHAN YUSUFOĞLU

Consultant: MUSTAFA ATMACA

Abstract:

ŞEBEKE ELEKTRİĞİNİN BULUNMADIĞI TARIMSAL ALANLARDA GÜNEŞ ENERJİSİYLE TARIMSAL SULAMANIN YAPILMASI Anahtar Kelimeler: Güneş Enerjisi, Tarımsal Sulama, Alternatif Enerji Kaynakları, Güneş Enerjisi ile Tarımsal Sulama Bu çalışmada; Güney Doğu Anadolu Bölgesi’ndeki güneş enerjisi potansiyelini değerlendirmek amacıyla, küçük güçlü tüketicilerin tarımsal sulamada fotovoltaik sistemlerin kullanılması incelenmiştir. Güneş enerjisinden fotovoltaik (PV) ilkeye bağlı olarak üretilen elektrik enerjisi ile dalgıç pompaların çalıştırılması için gerekli mekanik enerjinin sağlanması durumunda, güneş enerjili sulama sisteminin bazı teknik özellikleri belirlenmiştir. Bu amaçla, her birinde toplam 18×2=36 adet PV hücre bulunan 4 adet modül den oluşan PV sistemin; akım, gerilim, güç gibi elektriksel özellikleri ile PV sistemin verimi, dalgıç pompanın su pompalanması durumunda, pompalanan su debileri, hidrolik güç değerleri ve verimleri hesaplanmıştır. Bu sistemin düşük maliyette olması için kullanılacak olan pompa Güneş Panelleri ile uyumlu DC pompa seçilmiştir. Çünkü alternatif akımla çalışan pompaların yüksek güç çekmeleri güneş pili sayısını artırmakta ve bunun üzerine akü ve invertör maliyetleri de eklendiğinde maliyet oldukça artacaktır. Bu çalışmada akü ve invertör şehir şebekesiyle çalışan cihazların çalıştırılmasında kullanılmıştır. Ayrıca çalışmanın yapıldığı Batman ilinin iklim özellikleri, güneş enerji değişi ve güneşlenme süresi ile ilgili bilgiler verilmiştir. Aralık, 2013 Gökhan YUSUFOĞLU ABSTRACT MAKING AGRICULTURAL IRRIGATION WITH SOLAR POWER INTHE AREAS WHERE HAVE NO MAINS Key words: Solar Power, Agriculture Irrigation, Alternative Power Sources, Agriculture İrrigation With Solar Power In this work ; minor powerful consumer's using the photovoltaic systems has been investigated in order to assess the potential of solar energy in the southeastern Anatolia Region. In the event of obtaining necessary mechanic power to set to work the electiricity power which is generated depending on the policy of the photovoltaic in the solar power with submersible pump, some tecnical properties of the agriculture irrigating with the solar power are determined. With this aim, The PV system including 4 modules which have totally 18X2=36 PV cells in each part; with its electirical features such as current, voltage and power and the PV sysytem's efficiency, in the event of the submersible pump pumps water, pumped water flow, hydraulic power rates and efficiency have been calculated. To make this system in low price, the DC pump which is adaptable with Solar Panels has been chosen. Because the pumps' consuming too much power, which are worked by alternative power, increases solar cells' number and when we add the batteries' and the inverters' price on this, the cost will be much more. In this work the battery and inverter are used only with the devices worked with the mains. In addition the information about the climatic characteristics, the sunshine duration and the energy of Batman where the study made in has been given. December , 2013 Gökhan YUSUFOĞLU