Küresel kriz ortamında KOBİ'lerin rekabet gücü analizi: Kayseri OSB örneği


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Economics, Economics, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: HASAN TEKİN

Consultant: NURDAN ASLAN

Abstract:

KÜRESEL KRİZ ORTAMINDA KOBİ’LERİN REKABET GÜCÜ ANALİZİ: KAYSERİ OSB ÖRNEĞİ Küreselleşmenin de etkisiyle günümüz dünyasında özellikle ticari hayatta etkileşim çok hızlı gerçekleşmektedir. 2008 yılında yaşanan küresel kriz de bunun somut bir göstergesidir. ABD’de başlayıp tüm dünyayı hem ekonomik hem de sosyal açıdan sarsan kriz, işletmeleri ve özellikle de KOBİ’leri derinden etkilemiştir. Öyle ki gelişmekte olan ülkeler bir yana gelişmiş ülkeler dahi ekonomik açıdan küçülmüşlerdir. Bununla birlikte krizi avantaja çevirebilen, yani rekabet gücü yüksek işletmeler ise küçülmenin aksine büyümüşlerdir. Bu çalışma ile yaşanan son küresel krizin küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri nasıl etkilediği ve kriz sonrası durumları incelenmeye çalışılmıştır. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde yapılan anket çalışmasında da görülmüştür ki, kriz sonrası işletmelerin işçi sayıları, iç piyasa ciroları, ihracat ciroları, pazar payları ve kapasite kullanım oranları azalmıştır. Bunun yanı sıra orta büyüklükteki işletmelerin krizden etkilenmeleri ise küçük işletmelere göre daha az olmuştur, çünkü bunlar daha çok rekabetçidirler. ABSTRACT COMPETITIVE ADVANTAGE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES IN ECONOMIC CRISIS CONDITIONS: KAYSERİ ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE AS AN EXAMPLE With the help of globalization, interaction in business life is taking place very rapidly in today’s world. The 2008 global economic crisis is a concrete indication of that fact. The economic crisis which had started in USA and afflicted the world in both economical and social way, deeply affected the enterprises, especially SME’s. Such that putting aside developing countries even the developed ones economically diminished. On the other hand competitive enterprises which can turn economic crisis to an advantage had grown on the contrary. In this study the question of how the economic crisis affects the small and medium sized enterprises and their situation after the crisis tried to be analyzed. The survey taken in Kayseri Organized Industrial Site showed that number of employees, local market turnover, export turnover, market shares and capacity usage ratio of enterprises had reduced. Additionally effect of crisis on medium-sized enterprises is less compare to small-sized enterprises; because medium-sized enterprises are more competitive.