Kainik asit uygulanmış yavru ve yetişkin sıçanların hipokampusunda bazik fibroblast büyüme faktörünün dağılımı: İmmünohistokimyasal çalışma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute of Health Sciences, Department of Histology-Embryology, Turkey

Approval Date: 2002

Thesis Language: Turkish

Student: GÖZDE ERKANLI

Consultant: Feriha Ercan