"Düz Dişli Çarklarda WSz, WC/C, MoSz Kaplamalarının Yüzey Aşınması ve Yorulmaya Etkisinin Deneysel İncelenmesi"


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty Of Technology, Mechanical Engineering, Turkey

Thesis Language: Turkish

Student: Abdull Ghafoor SHAIB

Supervisor: Senai Yalçınkaya

Abstract:

"Düz Dişli Çarklarda WSz, WC/C, MoSz Kaplamalarının Yüzey Aşınması ve
Yorulmaya Etkisinin Deneysel İncelenmesi"