TİYATRO METİNLERİNDE ŞİRKET TEMASI: İŞLETME YÖNETİMİ TARİHİNİN 20. YÜZYIL BATI TİYATROSUNDAKİ İZLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Social Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: AYBİKE EKAL

Supervisor: Ata Özdemirci

Abstract:

Araştırmanın amacı işletme yönetim yaklaşımlarının yarattığı bireysel, toplumsal ve kurumsal değişim ve kavramların 20. Yüzyıl Amerikan tiyatro metinlerindeki etkisini gözlemleyerek bu metinler üzerinden işletme ile ilgili temalar çerçevesinde tarihsel bir perspektif sunmaktır. Metinlerin göstergebilimsel analizleri sonucu açığa çıkarılan tema ve kavramların yönetim yaklaşımlarının tarihsel bağlamında açıklanması amaçlanmıştır. Bu çerçevede 1920-2000 yılları arasındaki ilgili metinler incelenmiş, işletme yönetim tarihiyle paralel tema ve ikili karşıtlıklar ortaya çıkarılarak dönemsel gelişmeler çerçevesinde yorumlanmıştır. -------------------- The aim of this study is to provide an historical perspective on the themes of business management by observing the effects of individual, social and institutional changes and concepts created by business management approaches on 20th century American theater texts. It is aimed to explain the management approaches of the themes and concepts revealed as a result of semiotic analyzes of the texts in the historical context. In this context, related texts between the years 1920-2000 were examined and parallel themes and binary oppositions were revealed in the context of business management history and interpreted within the framework of periodical developments.