Ayrımcılık algısının kaytarma davranışları üzerindeki etkisi: Gıda sektörü üzerine bir araştırma


Thesis Type: Postgraduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Social Sciences, Department Of Business Administration, Turkey

Approval Date: 2020

Thesis Language: Turkish

Student: CEYLAN BALTA

Supervisor: Mehmet Emin Okur